Aplicacions

La RESFO és indicada com a ajuda per a resoldre el nostre malestar, sigui físic, psíquic o relacional, així com emocional, afectiu i racional. Evita el pas a la malaltia manifestada amb tots els seus símptomes. Es tracta doncs, d’una acció preventiva.

La RESFO es presenta també com a una ajuda per a centrar-nos en nosaltres mateixos i tenir l’ànim adequat per a exercir la nostra pròpia responsabilitat en aquest entorn de crisi que estem vivint.

Quan l’origen dels trastorns que afecten al malalt es situa a nivell del seu metafísic, la RESFO és el recurs que ens queda, ja que és l’única tècnica que pot tenir una acció a aquest nivell. Actua com a complement de la medicina universitària, que permet la supervivència de la part física el temps necessari, per al restabliment de l’harmonia funcional entre el físic i el metafísic.

Si els símptomes de la malaltia ja han aparegut, la RESFO conserva tot el seu valor i eficàcia per a ajudar al malalt.

Com a teràpia global que té en consideració a l'ésser humà com a un tot( físic, psíquic i relacional ) la RESFO està indicada com a complement de la medicina per a tot tipus de malalties físiques, i com a tractament eficaç per a totes aquelles malalties d’origen no físic que es resisteixen als tractaments convencionals.

Els motius més habituals de consulta en les sessions de RESFO són:

. Addiccions ( tabac, alcohol, drogues, ludopaties,....)
. Al·lèrgies
. Trastorns del son
. Vertígens
. Depressions, ansietat, estrès, fòbies,…
. Malalties autoinmunes ( fibromiàlgia, esclerosi, etc… )
. Malalties cròniques i/o recurrents.
. Alteracions conductuals dels nens ( TDA, TDH, … )
. Trastorns en l'alimentació ( bulímia, anorèxia )
. Tot i que no es consideri malaltia, però provoca símptomes evidents d'alteració espai-temporal, la RESFO pot tractar el Jet Lag, retornant a la persona a les seves coordenades de moment present.

Vols experimentar la RESFO?