Sobre la RESFO

Dos metges francesos, Claude Piro i André Secondy, després d’un llarg i intens treball experimental sobre milers de persones, al llarg de 12 anys, han posat en evidència un model funcional per ressonància vibratòria fotònica. Es tracta d’un model vàlid ja que és comú a tots els éssers humans sigui quina sigui la seva edat, el seu sexe o la seva ètnia.

La RESFO utilitza gelatines de colors dels laboratoris Kodak, les que varen ser aïllades en el treball de posada a punt de l’Organigrama Holo-Energètic. Aquestes gelatines s’utilitzen per modificar l’entorn fotònic del ser, amb la finalitat de detectar les disharmonies que existeixen a nivell del funcionament cel·lular. La percepció d’aquesta reacció és un fenomen vibratori que se sent a nivell del polze de la mà esquerra del practicant posat sobre la pell del pacient examinat. D’aquesta manera el genoma és reinformat de la lectura correcta que han de fer els gens actius estimulats.

La RESFO ha posat en evidència la naturalesa dual de l'ésser humà: física i metafísica. L’harmonització d’aquests dos components caracteritza la Salut.

Avui però, la RESFO no és única en afirmar aquesta realitat. Ja es parla d’això com una constatació i, de fet, el Dr. Jean Claude Ameisen*, va dir: “L’essencial que ens constitueix és quelcom que no podem percebre.”

Si alguns astrofísics i altres científics comencen a entreveure que l’ésser humà i l’Univers es composen d’una part física, visible, i d’una part no visible, que podríem denominar “metafísica”, no perceptible directament, aleshores es poden trobar punts en comú amb la RESFO. És doncs, el moment de propulsar la seva difusió amb l’objectiu d’ajudar a canviar la nostra actitud i trobar-nos amb una existència més serena tant en el pla mèdic com en el pla social i econòmic.


*President del CCNE (Comitè Consultiu Nacional d’Ètica per a les Ciències de la Vida i de la Salut) de França, en va parlar en una emisió radiofònica de France Inter, el 7 d’abril de 2013.

Al 1985, els metges Claude Piro i André Secondy (mort al 1988), després de 12 anys d’investigació sobre milers de pacients, posen en evidència l’Organigrama Holo-Energètic, model funcional fisiològic de l'ésser humà.

Aquest model es recolza sobre 37 gelatines de color dels laboratoris Kodak, gelatines aïllades experimentalment que donen reaccions de ressonància vibratòria constants en tots els individus sans.

Gràcies a aquest model, Claude Piro ha desenvolupat una tècnica que ha anomenat Reflexologia Cel·lular. La simple aplicació d’aquesta tècnica permet explorar el funcionament cel·lular del físic, és a dir, la resposta dels gens a les diferents estimulacions que poden rebre les cèl·lules. Més endavant Claude Piro ha creat, desenvolupat i interpretat un protocol d’acció en funció de l’actitud dels practicants. Això ha permès, no només explorar el funcionament cel·lular del físic, sinó també explorar el funcionament del metafísic. A aquest protocol correspon la RESFO.

Vols experimentar la RESFO?